Entech Energiteknik AB

RÖRUGNAR

Entechs rörugnar

Liksom kammarugnarna tillverkas Entechs rörugnar för olika temperaturer och för olika applikationer. Temperaturområden mellan 1100 -1800°C för kontinuerlig drift. De utformas antingen i två delar som ger en ugn vilken kan öppnas horisontellt eller vertikalt eller som en odelad ugn med plats för ett keramiskt eller metalliskt rör.

Beroende på önskad temperaturnoggrannhet utförs ugnarna med en värmezon eller med tre zoner med individuell reglering av varje zon.

Till rörugnarna levererar vi också keramiska rör med eller utan vattenkylda ändtätningar.

För detaljerad specifikation se datablad i pdf-format längst ner i respektive tabell. 

ETF 12 HORIZONTAL TUBE FURNACE UP TO 1200 °C

Max. temperature:
1200 °C

Entech_ETF12_S

Max. working temperature:
1150 °C
Elements:
Kanthal A-1 metallic resistance wire
Connection:
1 x 230 V, 50 Hz AC, or optional
Controller:
1-3 pcs Eurotherm EPC 3016, or optional
Thermocouple:
1-3 pcs Type N
Specification:
pdf-icon 1ETF 12

ESTF 11 HORIZONTAL SPLIT TUBE FURNACE UP TO 1100 °C

Max. temperature:
1100 °C

Entech_ESTF11_S

Max. working temperature:
1100 °C
Elements:
Fibreimbedded KANTHAL A1
Connection:
1-3 x 230 V, 50 Hz AC
Controller:
1-3 Eurotherm EPC 3008, or optional
Thermocouple:
N or S
Specification:
pdf-icon 1ESTF 11

ETF 15 HORIZONTAL TUBE FURNACE UP TO 1500 °C

Max. temperature:
1500 °C

Entech_ETF15_S

Max. working temperature:
1450 °C
Elements:
Kiselkarbidelement
Connection:
230 V, 50 Hz AC
Controller:
Eurotherm EPC 3016, or optional
Thermocouple:
Typ S (Pt / Pt 10%Rh)
Specification:
pdf-icon 1ETF 15

ESTF 15 HORIZONTAL SPLIT TUBE FURNACE UP TO 1500 °C

Max. temperature:
1500 °C

Entech_ETF15_S

Max. working temperature:
1450 °C
Elements:
Silicon-carbide rod elements
Connection:
230 V, 50 Hz AC
Controller:
Eurotherm EPC 3016, or optional
Thermocouple:
Type S (Pt / Pt 10%Rh)
Specification:
pdf-icon 1ESTF 15

ETF 17 HORIZONTAL TUBE FURNACE UP TO 1700 °C

Max. temperature:
1700 °C

Entech_ETF17_S

Max. working temperature:
1700 °C
Elements:
Kanthal Super 1800 ( MoSi2 )
Connection:
1-3 x 230 V, 50 Hz AC
Controller:
Eurotherm EPC 3008, or optional
Thermocouple:
Type B (Pt 6 % / Pt 30%Rh)
Specification:
pdf-icon 1ETF 17

ETF 18 HORIZONTAL TUBE FURNACE UP TO 1800 °C

Max. temperature:
1800 °C

Entech_ETF18_S

Max. working temperature:
1750 °C
Elements:
Kanthal Super 1900 ( MoSi2 )
Connection:
1-3 x 230 V, 50 Hz AC
Controller:
Eurotherm EPC 3008, or optional
Thermocouple:
Type JM20/40 (Pt 20% / Pt 40%Rh)
Specification:
pdf-icon 1ETF 18

VTF 12 VERTICAL TUBE FURNACE UP TO 1200 °C

Max. temperature:
1200 °C

Entech_VTF12_S

Max. working temperature:
1150 °C
Elements:
Kanthal A-1 metallic resistance wire
Connection:
1 x 230 V, 50 Hz AC, or optional
Controller:
Eurotherm EPC 3016, or optional
Thermocouple:
Type N
Specification:
pdf-icon 1VTF 12

VSTF 11 VERTICAL SPLIT TUBE FURNACE UP TO 1100 °C

Max. temperature:
1100 °C

Entech_VTF11_S

Max. working temperature:
1050 °C
Elements:
Kanthal A-1 metallic resistance wire
Connection:
1 x 230 V, 50 Hz AC, or optional
Controller:
Eurotherm EPC 3016, or optional
Thermocouple:
Type N
Specification:
pdf-icon 1VSTF 11

VTF 15 VERTICAL TUBE FURNACE UP TO 1500 °C

Max. temperature:
1500 °C

Entech_VTF15_S

Max. working temperature:
1450 °C
Elements:
Silicon-carbide rod elements
Connection:
230 V, 50 Hz AC
Controller:
Eurotherm EPC 3016, or optional
Thermocouple:
Type S (Pt / Pt 10%Rh)
Specification:
pdf-icon 1VTF 15

VSTF 15 VERTICAL SPLIT TUBE FURNACE UP TO 1500 °C

Max. temperature:
1500 °C

Entech_VSTF15_S

Max. working temperature:
1450 °C
Elements:
SiC
Connection:
1 – 3 x 230 V, 50 Hz AC
Controller:
1-3 Eurotherm EPC 3008, or optional
Thermocouple:
Type S (Pt / Pt 10%Rh)
Specification:
pdf-icon 1VSTF 15

VTF 17 VERTICAL TUBE FURNACE UP TO 1700 °C

Max. temperature:
1650 °C

Entech_VTF17_S

Max. working temperature:
1450 °C
Elements:
KANTHAL SUPER 1800 Molybdenum disilicide
Connection:
400 V, 50 Hz AC
Controller:
Eurotherm EPC 3008, or optional
Thermocouple:
B (Pt 6 % Rh / Pt 30% Rh)
Specification:
pdf-icon 1VTF 17

VSTF 17 VERTICAL SPLIT TUBE FURNACE UP TO 1700 °C

Max. temperature:
1650 °C

Entech_VSTF17_S

Max. working temperature:
1450 °C
Elements:
KANTHAL SUPER 1800 Molybdenum disilicide
Connection:
1- 3 x 400 V, 50 Hz AC
Controller:
1- 3 Eurotherm EPC 3008, or optional
Thermocouple:
S (Pt / Pt 10% Rh)
Specification:
pdf-icon 1VSTF 17