Entech Energiteknik AB

ENTECHUGNAR

Våra ugnar har noggrant utvalda
material och en mycket hög kvalitet

Entechs ugnar kännetecknas av att de byggs med noggrant utvalda material
samt med en mycket hög kvalitet i detaljutformningen.

Våra ugnar används för många olika uppgifter. Främst är det ugnar för utveckling
och provning av material, men också itillverkningsindustrin används entechs
ugnar för höga temperaturer.

För en komplett sammanställning av alla Entechugnar finns en broschyr i
PDF-form (på engelska) till höger.