Entech Energiteknik AB

VÅRA UGNAR

Våra ugnar har noggrant utvalda
material och en mycket hög kvalitet

Entechs ugnar kännetecknas av att de byggs med noggrant utvalda material
samt med en mycket hög kvalitet i detaljutformningen.

Våra ugnar används för många olika uppgifter. Främst är det ugnar för
utveckling och provning av material, men också i tillverkningsindustrin
används Entechs ugnar för höga temperaturer.

För en komplett sammanställning av alla Entechugnar se broschyr i
PDF-form (på engelska) till höger.