Entech Energiteknik AB
  • Svenska
  • English

Brandtestugn

Brandtestugn

Här har vi en specialtillverkad högtemperaturugn för test av material i de förhållanden som råder vid en brand. Användningsområdet ställer höga krav på materialtålighet, temperaturnoggrannhet och tillförlitlighet. Ugnen klarar att följa de standardiserade kurvor som fastställts för brandtester vid exempelvis cellulosabränder och kolvätebränder, och kan i det här utförandet testa två prover samtidigt.